Finerammer - personvernerklæring

Denne personvernserklæring forteller om hvordan Finerammer samler inn og bruker personopplysninger.

Publiseringsansvarlig/webredaktøren er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). 

 

Behandling av personopplysninger på Finerammer

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Finerammers behandlinger av personopplysninger på Finerammer.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

SmartWeb er Finerammers databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet, og er vår driftsleverandør for Finerammer.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Finerammer og SmartWeb som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Finerammer og SmartWeb regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Finerammer samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Finerammer.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy som samler informasjonskapsler.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på Finerammer.no:

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.  Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Finerammer.no anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

SmartWeb setter automatisk to eller tre cookies på frontend (intern/1. cookies). Den første er for økt-ID, som er en midlertidig informasjonskapsel som brukes til å koble den besøkende sammen med data for handlekurven, land utvalg, Customerlogin, etc. Denne informasjonskapselen inneholder bare en unik ID. I tillegg setter SmartWeb en "Husk login" cookie på kunden log-in. funksjonen husker Login'et for neste gang kunden besøker nettstedet, og er derfor en del av en god tjeneste. Til slutt setter smart webs cookie boksen en cookie. De tre informasjonskapslene er dokumentert nedenfor.

I tillegg bruker flere SmartWeb-integrasjoner informasjonskapsler (eksterne/tredjepartsinformasjonskapsler) inkludert Facebook, Twitter og Google Analytics integrering. For informasjon om disse bes du ta kontakt med tredjepart selskap.

SmartWeb fungerer ikke uten cookies. Deretter økten ID vil ikke bli satt, og nettstedet kan ikke huske handlekurven etc.


Søk

Finerammer.no lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

Kommentarer på www.finerammer.no

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.

Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Nyhetsbrev

Finerammer sender ut nyhetsbrev cirka 2-6 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. SmartWeb er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

E-post

Finerammer benytter e-post som en del av det daglige arbeidet.

Finerammer benytter i tillegg eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Din Bruker

Du kan når som helst gå inn på DIN KONTO for å slette din brukerkonto hos Finerammer.no. All informasjon om ditt kundeforhold vil da slettes fra SmartWeb’s servere.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Finerammer har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Finerammers systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Finerammer ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: post@finerammer.no

Telefon: +47 74825055

Postadresse: Teglgata 3, 7502 Stjørdal